Οθων και Αμαλία ήτοι συνοπτική εξεικόνισις της βασιλείας αυτών εν Ελλάδι : Πρωτότυπος ιστορική μελέτη / Συνταχθείσα κατά ιδιόρρυθμον όλως τρόπον υπό Δημητρίου Σωφρονιάδου, εκδίδοται υπό του αυτού δαπάναις φιλομούσων τινων ομογενών.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1882 (EL)
Οθων και Αμαλία ήτοι συνοπτική εξεικόνισις της βασιλείας αυτών εν Ελλάδι : Πρωτότυπος ιστορική μελέτη / Συνταχθείσα κατά ιδιόρρυθμον όλως τρόπον υπό Δημητρίου Σωφρονιάδου, εκδίδοται υπό του αυτού δαπάναις φιλομούσων τινων ομογενών.

Σωφρονιάδης, Δημήτριος.

Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Αδεία του υπουργείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως.
Contributors--University of Crete Library
76 + 2λ. σ. , ; 20 εκ.


GrRePK

Τυπογραφ. Κωνστ. Α. Βρετός,Εν Κωνσταντινουπόλει :1882.

1882.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.