Εις το περί της προς τους Ανατολικούς εγκυκλίου Πίου του Θ'. άρθρον του Δ.ρ Ι. Β. Σκανδέλλα το εν τω Μελιταίω χαρτοφυλακίω της 25 Μαϊου καταχωρισθέν. Απάντησις = All' articolo del d.rs G. B. Scandella, su l' enciclica di Pio IX agli Orientali, inserito nel portafoglio Maltese, del 25 Maggio 1848, risposta / Γεωργίου Μαρκορά Κερκυραίου, μεταφραφθείσα εκ του ιταλικού υπό Χ. Φ.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)


1848 (EN)
Εις το περί της προς τους Ανατολικούς εγκυκλίου Πίου του Θ'. άρθρον του Δ.ρ Ι. Β. Σκανδέλλα το εν τω Μελιταίω χαρτοφυλακίω της 25 Μαϊου καταχωρισθέν. Απάντησις = All' articolo del d.rs G. B. Scandella, su l' enciclica di Pio IX agli Orientali, inserito nel portafoglio Maltese, del 25 Maggio 1848, risposta / Γεωργίου Μαρκορά Κερκυραίου, μεταφραφθείσα εκ του ιταλικού υπό Χ. Φ.

Μαρκοράς, Γεώργιος.

Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Contributors--University of Crete Library
51+1λ σ. , ; 21 εκ.
Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά και ιταλικά)

Φιλητάς, Χριστόφορος,trl

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

[χ.ε.],Εν Κερκύρα :1848.

1848.

Text

Greek
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)