Διαταγή : ήτοι Νόμος περί των Μουφλουζήδων Διηρημένη εις μέρη δύο, το μεν περί των πραγματευτών, το δε περί των ευγενών και Αξιωματικών. / Μεταφρασθείσα εκ του Ρωσσικού εις το ημέτερον απλούν ιδίωμα παρά του Ι. Κ. μετά πλείστης επιμελείας, προς κοινήν σαφεστέραν είδησιν και ωφέλειαν πάντων των εν τη Ρωσσία πραγματευομένων, ουμήν αλλά και των ευγενών και αξιώμασι παρά της Βασιλείας τετιμημένων ομογενών Ρωμαίων.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1803 (EL)
Διαταγή : ήτοι Νόμος περί των Μουφλουζήδων Διηρημένη εις μέρη δύο, το μεν περί των πραγματευτών, το δε περί των ευγενών και Αξιωματικών. / Μεταφρασθείσα εκ του Ρωσσικού εις το ημέτερον απλούν ιδίωμα παρά του Ι. Κ. μετά πλείστης επιμελείας, προς κοινήν σαφεστέραν είδησιν και ωφέλειαν πάντων των εν τη Ρωσσία πραγματευομένων, ουμήν αλλά και των ευγενών και αξιώμασι παρά της Βασιλείας τετιμημένων ομογενών Ρωμαίων.

vii+1λ.+78+1χ.α.+1λ. σ. ; 29 εκ.
Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή

Ι. Κ.,trl


παρά τη Αυτοκρατορική Ακαδημία των επιστημών,Εν Πετρουπόλει :1803.

1803.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.