Νεώτατα της Ελλάδος κατά της Ασίας τρόπαια. : Ήτοι βιογραφίαι των νεωτάτων Ελλήνων Ηρώων των εν τω υπέρ της ελευθερίας ιερώ αγώνι διαπρεψάντων. Τμήμα α! περιέχον την βιογραφίαν του Κ. Κανάρη υπό Ν. Α. του Μαραθωνίου, και την εικόνα του Ήρωος.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1835 (EL)
Νεώτατα της Ελλάδος κατά της Ασίας τρόπαια. : Ήτοι βιογραφίαι των νεωτάτων Ελλήνων Ηρώων των εν τω υπέρ της ελευθερίας ιερώ αγώνι διαπρεψάντων. Τμήμα α! περιέχον την βιογραφίαν του Κ. Κανάρη υπό Ν. Α. του Μαραθωνίου, και την εικόνα του Ήρωος.

Αργυριάδης, Νικόλαος.

VIII+51+4χ.α.+1λ.+24+8χ.α. σ. : εικ. , ; 17 εκ.
Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century
Άσματα τινά εκ του ιερού υπέρ της ελευθερίας αγώνος, εις επίμετρον της Βιογραφίας του Κανάρη.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Το όνομα του συγγραφέα δίνεται από τους Γκίνη-Μέξα.
Στο τέλος περιέχει ¨Άσματα τινά εκ του ιερού υπέρ της ελευθερίας αγώνος, εις επίμετρον της Βιογραφίας του Κανάρη¨ και 15 στροφές του ¨Ύμνου εις την Ελευθερίαν¨


εκ της τυπογραφίας του Ίρσφελδ,Εν Λειψία της Σαξωνίας :1835.

1835.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.