Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικήs των ορθοδόξων Εκκλησίας :ήτοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες των αγίων οικουμενικών Συνόδων ... / ελληνιστί μεν, χάριν αξιοπιστίας εκτιθέμενοι, δια δε της καθ' ημάς κοινοτέρας διαλέκτου, προς κατάληψιν των απλουστέρων ερμηνευόμενοι παρά Αγαπίου Ιερομονάχου, και Νικοδημου Μοναχού, και μετ΄ επιμελείας ανακριθέντες, και διορθωθέντες... παρά του ... Δωροθέου. Το πρώτον τύποις εκδοθέντες αδεία μεν και προτροπή , και επιταγή του... Οικουμενικού Πατριάρχου.... Εκδίδεται νυν το δεύτερον υπό Κωνσταντίνου Γκαρμπολά του Ολυμπίου.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1841 (EL)
Πηδάλιον της νοητής νηός, της Μίας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικήs των ορθοδόξων Εκκλησίας :ήτοι άπαντες οι ιεροί και θείοι κανόνες των αγίων οικουμενικών Συνόδων ... / ελληνιστί μεν, χάριν αξιοπιστίας εκτιθέμενοι, δια δε της καθ' ημάς κοινοτέρας διαλέκτου, προς κατάληψιν των απλουστέρων ερμηνευόμενοι παρά Αγαπίου Ιερομονάχου, και Νικοδημου Μοναχού, και μετ΄ επιμελείας ανακριθέντες, και διορθωθέντες... παρά του ... Δωροθέου. Το πρώτον τύποις εκδοθέντες αδεία μεν και προτροπή , και επιταγή του... Οικουμενικού Πατριάρχου.... Εκδίδεται νυν το δεύτερον υπό Κωνσταντίνου Γκαρμπολά του Ολυμπίου.

Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century
ιστ'+484 σ. : εικ. , ; 29 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Βουλησμάς, Δωρόθεος,πεθ. 1818.
Υπάρχει η ένδειξη εις Δόξαν Πατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος του ενός Θεού.
Νικόδημος,Αγιορείτης (ο Νάξιος),

Αγάπιος,ο πρεσβύτερος,
Βουλησμάς, Δωρόθεος,πεθ. 1818.
Νικόδημος,Αγιορείτης (ο Νάξιος),
Γκαρπολάς, Κωνσταντίνος,pbl


Εκ της Τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά,Εν Αθήναις :Αωμα' 1841.

Αωμα' 1841.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.