Ευρετήριον των ουσιωδών περιεχομένων εν τη εφημερίδι της Κυβερνήσεως από του 1833 μέχρι του τέλους του 1889 / Συνταχθέν υπό Ηλία Λιακοπούλου υπουργ. γραμματέως α'τάξεως ___.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1890 (EL)
Ευρετήριον των ουσιωδών περιεχομένων εν τη εφημερίδι της Κυβερνήσεως από του 1833 μέχρι του τέλους του 1889 / Συνταχθέν υπό Ηλία Λιακοπούλου υπουργ. γραμματέως α'τάξεως ___.

Λιακόπουλος, Ηλίας

Type of Material--Monographs
Στη σελίδα τίτλου έχει αλλαχτεί (με το χέρι) η ημερομηνία 1890 σε1897.
"Δωρηθέν δε τω δημοσίω δαπάνη και επ' ωφελεία του οποίου ετυπώθη".
ιστ'+453+1λ. σ. , ; 23 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή

Law Greece History


Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου και Λιθογραφείου,Εν Αθήναις :1890.

Greece
Ελλάδα

1890.

Κείμενο/PDF

image

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.