Νεοελληνική Εγκυκλοπαιδεία : ήτοι συλλογή των παιδαγωγικωτέρων και ηθικωτέρων λόγων των Ελλήνων συγγραφέων αρχαίων τε και νεωτέρων παραφρασθείσα εις την καθομιλουμένην προς χρήσιν των σχολείων και προς ιδίαν μελέτην παντός φιλομαθούς. ... / εκδόται Αλέξανδρος Πέκιος. Ν. Δημητρόπουλος.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)


1878 (EN)
Νεοελληνική Εγκυκλοπαιδεία : ήτοι συλλογή των παιδαγωγικωτέρων και ηθικωτέρων λόγων των Ελλήνων συγγραφέων αρχαίων τε και νεωτέρων παραφρασθείσα εις την καθομιλουμένην προς χρήσιν των σχολείων και προς ιδίαν μελέτην παντός φιλομαθούς. ... / εκδόται Αλέξανδρος Πέκιος. Ν. Δημητρόπουλος.

Πέκιος, Αλέξανδρος Κ.
Δημητρόπουλος, Ν.

Το βιβλίο διατίθεται σε ψηφιακή μορφή.
Contributors--Educational Association of Adrianoupolis
6χ.α.+στ΄+[13]-168 σ. , 20 εκ.

Δημητρόπουλος, Ν.


Τύποις Α. Ζέλλιτς και Υιών.,Εν Κωνσταντινουπόλει :1878.

1878.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)