Μεγάλα συμβεβηκότα εκ μικρών αιτίων προξενηθέντα. : Ιστορικόν δοκίμιον εις δύω τμήματα διηρημένον / Γαλλιστί πρώτον συγγραφέν υπό Ριχέρου. Εκ της Γερμανικής δε μεταφράσεως εις την καθομιλουμένην Ελληνικήν γλώσσαν ελευθέρως μετενεχθέν υπό Ζήση Δαούτη εκ Τυρνάβου της Θετταλίας. Τυπωθέν δε διά φιλοτίμου συνδρομής των φιλοκαγάθων, και φιλοϊστόρων συνδρομητών.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1819 (EL)
Μεγάλα συμβεβηκότα εκ μικρών αιτίων προξενηθέντα. : Ιστορικόν δοκίμιον εις δύω τμήματα διηρημένον / Γαλλιστί πρώτον συγγραφέν υπό Ριχέρου. Εκ της Γερμανικής δε μεταφράσεως εις την καθομιλουμένην Ελληνικήν γλώσσαν ελευθέρως μετενεχθέν υπό Ζήση Δαούτη εκ Τυρνάβου της Θετταλίας. Τυπωθέν δε διά φιλοτίμου συνδρομής των φιλοκαγάθων, και φιλοϊστόρων συνδρομητών.

Richer, Adrien,1720-1798.

2φ.+2χ.α.+2λ.+264 (Μέρος Α'), [265]-440+16χ.α. σ. (Μέρος Β') , ; 19 εκ.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Contributors--University of Crete Library
Tiff, multip., res. 2005.

Δαούτης, Ζήσης,trl1772/1777-;,

History Philosophy.


κατά την Τυπογραφία του κυρίου Ιωάννου Σνείρερ,Βιέννη :1819.

1819.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.