Ιερά Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών και ισαποστόλου Φωτίου Παριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού / Συνερανισθείσα εξ αρχαιοτέρων της Εκκλησίας ύμνων και συνταχθείσα υπό του μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου του Τυπάλδου.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
share
1891 (EN)
Ιερά Ακολουθία του εν αγίοις Πατρός ημών και ισαποστόλου Φωτίου Παριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού / Συνερανισθείσα εξ αρχαιοτέρων της Εκκλησίας ύμνων και συνταχθείσα υπό του μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου του Τυπάλδου.

Τυπάλδος, Κωνσταντίνος,μητροπολίτης Σταυρουπόλεως,

ζ'+1λ.+14 σ. , ; 27 εκ.
ΔιονύσιοςΕ',
Το αντ.1 φέρει παλαιότερες βιβλιοθηκονομικές ενδείξεις.
"Εξεδόθη μεν το πρώτον κατά το 1848 δαπάναις του αοιδίμου Οικουμενικού Πατριάρχου κυρού Ανθίμου του από Εφέσου. Ήδη δε το δεύτερον δαπάναις του νυν ευκλεώς πατριαρχεύοντος Οικομενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Διονυσίου Ε' του από Ανδριανουπόλεως και διανέμεται δωρεάν ταις αγίαις του Χριστού Εκκλησίαις"
Contributors--University of Crete Library

ΆνθιμοςΣτ'
ΔιονύσιοςΕ',


Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου,Εν Κωνσταντινουπόλει :1891.

1891.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)