Λόγος περί του Δημοσθένους και της εικονογραφίας αυτού, εν ω και περί της εν τω Αθήνησι βασιλικώ κήπω ανεκδότου κεφαλής αυτού. Έκθεσις περί του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου, κατά το σχολικόν έτος 1852-3, επί της τη 20 Ιουνίου 1853 το τέταρτον γενομένης διανομής των βραβείων προς τους αριστεύσαντας των μαθητών / υπό του καθηγητού Γ. Γ. Παππαδοπούλου επιμελητού του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου' τούτοις προσετέθησαν και δύο προσφωνήσεις υπό του κυρίου Ν. Βάμβα, καθηγητού εν τω Oθωνείω Πανεπιστημείω, του διανείμαντος τα βραβεία κατά την τελετήν.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αποθετήριο :
Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1853 (EL)
Λόγος περί του Δημοσθένους και της εικονογραφίας αυτού, εν ω και περί της εν τω Αθήνησι βασιλικώ κήπω ανεκδότου κεφαλής αυτού. Έκθεσις περί του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου, κατά το σχολικόν έτος 1852-3, επί της τη 20 Ιουνίου 1853 το τέταρτον γενομένης διανομής των βραβείων προς τους αριστεύσαντας των μαθητών / υπό του καθηγητού Γ. Γ. Παππαδοπούλου επιμελητού του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου' τούτοις προσετέθησαν και δύο προσφωνήσεις υπό του κυρίου Ν. Βάμβα, καθηγητού εν τω Oθωνείω Πανεπιστημείω, του διανείμαντος τα βραβεία κατά την τελετήν.

Παππαδόπουλος, Γρηγ. Γ.

Το αντ.1 συμπεριλαμβάνεται σε τόμο με τίτλο εξωφύλλου: Πρακτικά του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου (123156).
36 σ. : εικ., πιν. , ; 22 εκ.
Έκθεσις περί του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου, κατά το σχολικόν έτος 1852-3.
Contributors--University of Crete Library

Βάμβας, Νεόφυτος,1766-1855.


Εκ του Τυπογραφείου Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως,Εν Αθήναις :1853.

1853.

Κείμενο/PDF

text

Ελληνική γλώσσα

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.