Νεώτατα της Ελλάδος κατά της Ασίας τρόπαια. : Ήτοι βιογραφίαι των νεωτάτων Ελλήνων Ηρώων των εν τω υπέρ της ελευθερίας ιερώ αγώνι διαπρεψάντων. Τμήμα α! περιέχον την βιογραφίαν του Κ. Κανάρη υπό Ν. Α. του Μαραθωνίου, και την εικόνα του Ήρωος.

 

This item is provided by the institution :
University of Crete

Repository :
Anemi - The Digital Library of Modern Greek Studies

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
In Copyright (InC)

In Copyright - Restricted Use
shareBook (EN)


1835 (EN)
Νεώτατα της Ελλάδος κατά της Ασίας τρόπαια. : Ήτοι βιογραφίαι των νεωτάτων Ελλήνων Ηρώων των εν τω υπέρ της ελευθερίας ιερώ αγώνι διαπρεψάντων. Τμήμα α! περιέχον την βιογραφίαν του Κ. Κανάρη υπό Ν. Α. του Μαραθωνίου, και την εικόνα του Ήρωος.

Αργυριάδης, Νικόλαος.

VIII+51+4χ.α.+1λ.+24+8χ.α. σ. : εικ. , ; 17 εκ.
Digital Collections--Greek Digital Bibliography 15th-21st century
Άσματα τινά εκ του ιερού υπέρ της ελευθερίας αγώνος, εις επίμετρον της Βιογραφίας του Κανάρη.
Το βιβλίο διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή
Το όνομα του συγγραφέα δίνεται από τους Γκίνη-Μέξα.
Στο τέλος περιέχει ¨Άσματα τινά εκ του ιερού υπέρ της ελευθερίας αγώνος, εις επίμετρον της Βιογραφίας του Κανάρη¨ και 15 στροφές του ¨Ύμνου εις την Ελευθερίαν¨


εκ της τυπογραφίας του Ίρσφελδ,Εν Λειψία της Σαξωνίας :1835.

1835.

Text

text

Greek

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)