Τουριστικός - Επαγγελματικός Κατάλογος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤουριστικός - Επαγγελματικός Κατάλογος (EL)
Business Tourist Directory (EN)

OTE (EL)
OTE (EN)

Repository/Location: Μουσείο Τηλεποικινωνιών Ομίλου ΟΤΕ (EL)
GREECE Χρυσός Οδηγός (EL)
Greek Yellow Pages (EN)

Χρυσός Οδηγός (EL)
Greek Yellow Pages (EN)

Χαρτί (EL)
Paperback (EN)OTE Group Telecommunications Museum (EL)

1985 (EL)
1985 (EN)

Ελλάδα (EL)
GREECE/ (EN)Εικόνα

30 x 23 εκ. (EL)
30 x 23 cm (EL)

OTE Group Telecommunications Museum
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.