Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr Μάθετε περισσότερα Δηλώστε ενδιαφέρον

Το Υδραγωγείο (Καμάρες) της Καβάλας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον Φορέα :
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

μέσα από το αποθετήριο :
Φρούριο της Καβάλας
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα.
κατεβάστε το αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης CC BY-NC-SA 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριο

  *

Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1970 (EL)
Το Υδραγωγείο (Καμάρες) της Καβάλας (EL)
The aqueduct (Kamares) of Kavala (EN)

Το Υδραγωγείο (Καμάρες) της Καβάλας (EL)
The aqueduct (Kamares) of Kavala (EN)


Το Υδραγωγείο (Καμάρες) της Καβάλας (EL)
The aqueduct (Kamares) of Kavala (EN)

Ιωάννης Ρέκος και Σία Θεσσαλονίκη (EL)
J. Recos and Co (EN)Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» (EL)
Public Benefit Organisation of Kavala “DIMOFELIA” (EN)

Ιωάννης Ρέκος και Σία Θεσσαλονίκη (EL)
J. Recos and Co (EN)


1970

2015-11-20T03:02:50Z (EN)


Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη λεκτικό περιεχόμενο