Το Υδραγωγείο (Καμάρες) της Καβάλας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Φρούριο της Καβάλας
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα. *
κατεβάστε το αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα.*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1970 (EL)
Το Υδραγωγείο (Καμάρες) της Καβάλας (EL)
The aqueduct (Kamares) of Kavala (EN)

Το Υδραγωγείο (Καμάρες) της Καβάλας (EL)
The aqueduct (Kamares) of Kavala (EN)


Το Υδραγωγείο (Καμάρες) της Καβάλας (EL)
The aqueduct (Kamares) of Kavala (EN)

Ιωάννης Ρέκος και Σία Θεσσαλονίκη (EL)
J. Recos and Co (EN)Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» (EL)
Public Benefit Organisation of Kavala “DIMOFELIA” (EN)

Ιωάννης Ρέκος και Σία Θεσσαλονίκη (EL)
J. Recos and Co (EN)


1970

2015-11-20T03:02:50Z


Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη λεκτικό περιεχόμενο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.