Η νότια πλευρά της χερσονήσου της Παναγίας από τη θάλασσα.

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Φρούριο της Καβάλας
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα. *
κατεβάστε το αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα.*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1913 (EL)
Η νότια πλευρά της χερσονήσου της Παναγίας από τη θάλασσα. (EL)
The south side of the peninsula of Panagia from the sea. (EN)

Η νότια πλευρά της χερσονήσου της Παναγίας από τη θάλασσα. Στην κορυφή διακρίνεται η Ακρόπολη. Φέρει στην πίσω όψη δυσανάγνωστη βουλγαρική γραφή. (EL)
The south side of the peninsula of Panagia from the sea. At the top, the Acropolis. At the back, there is an illegible text in Bulgarian. (EN)


Η νότια πλευρά της χερσονήσου της Παναγίας από τη θάλασσα. Στην κορυφή διακρίνεται η Ακρόπολη. Φέρει στην πίσω όψη δυσανάγνωστη βουλγαρική γραφή. (EL)
The south side of the peninsula of Panagia from the sea. At the top, the Acropolis. At the back, there is an illegible text in Bulgarian. (EN)

Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (EL)
Municipal Museum of Kavala (EN)Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» (EL)
Public Benefit Organisation of Kavala “DIMOFELIA” (EN)

Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (EL)
Municipal Museum of Kavala (EN)


1913

2015-11-20T03:02:50Z


Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη λεκτικό περιεχόμενο*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.