Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr Μάθετε περισσότερα Δηλώστε ενδιαφέρον

Γαμπροί για σκότωμα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον Φορέα :
Δήμος Κομοτηνής

μέσα από το αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κομοτηνής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του Φορέα * .
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου * .
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριο

  *

Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1996 μ.Χ. (EL)
Γαμπροί για σκότωμα (EL)


Άνοιξη 1996 Χορηγός ALPHA Τράπεζα Πίστεως (EL)


Image (EN)


Δήμος Κομοτηνής (EL)
Municipality of Komotini (EN)

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής (EL)



1996

2015-04-05

Εικόνα

JPG (EN)

Αγγλικά