Οι "τρεις χορεύτριες" κατά χώραν

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι "τρεις χορεύτριες" κατά χώραν (EL)
The three dancers in situ (EN)
Les trois danseuses in situ (FR)

Βάση του κίονα της Ακάνθου (EL)
Base of the column of Acanthus (EN)
Base de la colonne d' Acanthe (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Φωτογραφία αρχείου που απεικονίζει τη βάση του κίονα της πόλης Ακάνθου, η οποία διακοσμείται από τρεις γλυπτές μορφές γυναικών με πίλους στο κεφάλι και κίνηση χορευτική. Η βάση βρέθηκε στο ιερό του Απόλλωνα και έχει μεταφερθεί στο μουσείο των Δελφών. (EL)
Archive photograph which depicts the base of the column of the city Acanthus in Chalcidice. The base is decorated with three sculpted female figures wearing tall headcovers and moving in a dancing array. The base was found in the sanctuary of Apollo and was transferred to the museum. (EN)
Photographie d' archive qui représente la base de la colonne de la ville d' Acanthe a Chalcidice. La base est décorée avec trois figures féminines sculptées portant de grands capuchons et se déplaçant avec un mouvement dansant. La base a été trouvée dans le sanctuaire d'Apollon et a été transférée au musée. (FR)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)
Photo (FR)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)
Photos (FR)


http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=639&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-Sanctuaire+d%27Apollon%2C+colonne+des+danseuses%2C+SD+509-A83 (EL)
http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=639&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-Sanctuaire+d%27Apollon%2C+colonne+des+danseuses%2C+SD+509-A83 (EN)
http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=639&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-Sanctuaire+d%27Apollon%2C+colonne+des+danseuses%2C+SD+509-A83 (FR)

1892-1900 (EL)

4069 x 3150 px (EN)
4069 x 3150 px (FR)

Ιερό Απόλλωνα (EL)
Sanctuary of Apollo (EN)
Sanctuaire d' Apollon (FR)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-07-01T17:30:34Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie d' Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.