Η αναστήλωση του Θησαυρού των Αθηναίων

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αναστήλωση του Θησαυρού των Αθηναίων (EL)
The restoration of the Treasury of the Athenians (EN)
La restoration du Trésor des Athéniens (FR)

Στιγμιότυπο από την αναστήλωση του Θησαυρού των Αθηναίων κατά το 1905. Η Αναστήλωση έγινε με δαπάνη του τότε δημάρχου Αθηναίων Σπύρου Μερκούρη. (EL)
Scene from the restoration of the Treasury of the Athenians in 1905. The restoration took place with the financial support of the mayor of Athens in those days, Spyros Merkouris. (EN)
Scène de la restauration du Trésor des Athéniens en 1905. La restauration a eu lieu avec le soutien financier de la mairie d'Athènes en ces jours, Spyros Merkouris. (FR)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)
Photo (FR)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)
Photos (FR)


http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=641&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-Sanctuaire+d%27Apollon%2C+tr%C3%A9sor+des+Ath%C3%A9niens%2C+SD+223-B38 (EL)
http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=641&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-Sanctuaire+d%27Apollon%2C+tr%C3%A9sor+des+Ath%C3%A9niens%2C+SD+223-B38 (EN)
http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=641&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-Sanctuaire+d%27Apollon%2C+tr%C3%A9sor+des+Ath%C3%A9niens%2C+SD+223-B38 (FR)

1905 (EL)

Ανασκαφές Δελφών (EL)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-07-01T21:48:47Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή (EL)
French Archaological school (EN)
EFA (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.