Φωτογραφία της αρχαίας φάσης του κάστρου της Άμφισσας

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦωτογραφία της αρχαίας φάσης του κάστρου της Άμφισσας (EL)
Photograph of the ancient phase of the castle of Amphissa (EN)
Photographie de la phase ancienne des fortifications d'Amphissa (FR)

Η αρχαία φάση των οχυρώσεων στην Άμφισσα. (EL)
The ancient phase of the fortifications at Amphissa. (EN)
L'ancienne phase des fortifications à Amphissa. (FR)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)
Photo (FR)http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=4924 (EN)
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=492 (EN)

1992 (EL)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-07-02T19:38:20Z


Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie d' Antiquites de Delphes (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.