Ψηφιδωτή παλαιοχριστιανική επιγραφή από το Κάλλιον

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΨηφιδωτή παλαιοχριστιανική επιγραφή από το Κάλλιον (EL)
Early Christian mosaic inscription from Kallion (EN)
Inscription paléochrétienne en mosaïque provenant de Kallion (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Φωτογραφία από ψηφιδωτή παλαιοχριστιανική επιγραφή από το Κάλλιον. (EL)
Photograph from a mosaic early Christian inscription from Kallion. (EN)
Photo d'une inscription chrétienne mosaïque deKallion. (FR)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)
Photo (FR)1979 (EL)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-07-02T20:14:32Z


Εικόνα

Αρχαία ελληνική γλώσσα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie d' Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.