Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚορμός Ασκληπιού (EL)
Torso of Asclepius (EN)
Torse d' Asclépios (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Ο θεός αποδίδεται μετωπικός, φέρει μανδύα, ο οποίος αφήνει το στήθος γυμνό όπως επίσης και το δεξί χέρι, ενώ το αριστερό χέρι κάμπτεται και στηρίζεται στη μέση. Από το δεξί πόδι που κάμπτεται ελαφρά στο γόνατο εκκινούν βαθιές λοξές πτυχές που απολήγουν λίγο πάνω από το σταθερό αριστερό πόδι. (EL)
The god is rendered in a frontal position, he wears a cloak which leaves the breast and the right leg uncovered; the left hand is bent, resting on the waist. From the right leg which is slightly bent on the knee start deep slant drapes ending slightly above the left leg. (EN)
Le dieu est rendu dans une position frontale, il porte un manteau qui laisse la poitrine et la jambe droite à découvert; la main gauche est pliée, s'appuyant sur la taille. De la jambe droite qui est légèrement courbée au genou commencent des rideaux profondes qui abuttent au-dessus de la jambe gauche. (FR)

Ανάθημα (EL)
Votive object (EN)
Votive object (FR)F. Croissant, J. Marcadé, στο Guide de Delphes, le musée, Paris, 1991, σ. 116, αρ. 5, εικ. 78. (EL)
F. Croissant, J. Marcadé, in Guide de Delphes, le musée, Paris, 1991, p. 116, no. 5, fig. 78. (EN)
F. Croissant, J. Marcadé, en Guide de Delphes, le musée, Paris, 1991, p. 116, no. 5, fig. 78. (FR)

2015-07-31

Ύψος 0,21 μ. (EL)
Height 0.21 m. (EN)
hauteur 0.21 m. (FR)

Δελφοί (EL)
Delphi (EN)
Delphes (FR)

Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα (EL)
Roman - Late antiquity Period (EN)
Roman - Late antiquity Period (FR)

2015-08-13T05:50:27Z


Τρισδιάστατο μοντέλο

μάρμαρο (EL)
marble (EN)
marbre (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.