Πήλινη υδρορρόη με μορφή λεοντοκεφαλής

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠήλινη υδρορρόη με μορφή λεοντοκεφαλής (EL)
Terracotta gutter in the form of a lion head (EN)
Gouttière en terre cuite en form de tete de lion (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Πήλινη υδρορρόη στο σχήμα της κεφαλής λιονταριού που διατηρεί και τμήμα του γείσου. Οι λεπτομέρειες αποδίδονται με εγχαράξεις. (EL)
Terracotta gutter in the form of a lion head, preserving part of the cornice. The details are rendered with incisions. (EN)
Gouttière en terre cuite en form de tete de lion, conservant une partie de la corniche. Les details sont rendues avec des incisions. (FR)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)
Liturgical object (FR)2ος-3ος αι. μ.Χ. (EL)
2nd-3rd c. A.D. (EN)
2e-3e s. ap. J.-C. (FR)

Ύψος 0,19 μ. (EL)
Height 0.19 m. (EN)
Hauteur 0.19 m (FR)

Δελφοί (EL)
Delphi (EN)
Delphes (FR)

Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα (EL)
Roman - Late antiquity Period (EN)
Roman - Late antiquity Period (FR)

2015-08-13T11:17:09Z


Τρισδιάστατο μοντέλο

πηλός (EL)
clay (EN)
tonneau (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.