Σωστικές ανασκαφές στο οικόπεδο Γιαννόπουλου στις Ράχες Μεσσηνίας

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Σωστικές ανασκαφές στο οικόπεδο Γιαννόπουλου στις Ράχες Μεσσηνίας (EL)
Salvage excavation at the Yannopoulos plot at Raches, Messenis (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Στιγμιότυπο από τις σωστικές ανασκαφές στο οικόπεδο Γιαννόπουλου στις Ράχες Μεσσηνίας. (EL)
Scene from the salvage excavation at the Yannopoulos plot at Raches, Messenia. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

Ράχες Μεσσηνίας (EL)
Raches, Messenia (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-05-26T20:32:40Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.