Πήλινη καπνοδόχος και κάλυμμα

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠήλινη καπνοδόχος και κάλυμμα (EL)
Clay chimney with lid (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Tμήμα της καπνοδόχου από τα ενδιαιτήματα της βασίλισσας στο ανάκτορο του Νέστορα. Η καπνοδόχος αποτελείται από πήλινους σωλήνες, οι οποίοι εφάρμοζαν ο ένας επάνω στον άλλο, ενώ έφερε και κάλυμμα από λεκανίδα. (EL)
Part of the chimney from the queen's apartments at the Palace of Nestor. The chimney consists of two clay pipes which fit one on top of the other; it had a basin as lid. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


estor at Pylos in Western Messenia, v. I, Princeton 1966 (EL)
estor at Pylos in Western Messenia, v. I, Princeton 1966 (EN)

περ. 1200 π.Χ. (EL)
ca. 1200 B.C. (EN)

Ανάκτορο Νέστορα, αρχείο (δωμάτια 7-8) (EL)
Palace of Nestor, archive (rooms 7-8) (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-06-03T06:18:32Z

Εικόνα

Πηλός (EL)
Clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.