Η ανασκαφική ομάδα του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στη Μάλθη

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Η ανασκαφική ομάδα του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στη Μάλθη (EL)
The excavation team of the Swedish Archaeological Institute at Malthi (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Η ανασκαφική ομάδα του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στη Μάλθη, πιθανόν το 1927. Στο κέντρο ο επικεφαλής της ανασκαφής, Mattias Natan Valmin. (EL)
The excavation team of the Swedish Archaeological Institute at Malthi, possibly in 1927. At the centre of the team the director of the excavation, Mattias Natan Valmin. (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


M.N. Valmin, The Swedish Messenia Expedition, 1938. (EL)
M.N. Valmin, The Swedish Messenia Expedition, 1938. (EN)

1927; (EL)
1927? (EN)

Φωτογραφικό αρχείο Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (EL)
Photographic archive of the Swedish Archaeological Institute (EN)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-05T12:19:34Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας/ Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia/ Swedish Archaeological Institute (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.