Θολωτός τάφος στην Πλατανόβρυση Χανδρινού

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘολωτός τάφος στην Πλατανόβρυση Χανδρινού (EL)
Tholos tomb at Platanovrysi, Chandrinos (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Το χωριό Πλατανόβρυση (πρώην Πολαίνα) βρίσκεται κοντά στου Χανδρινού και στον Αριστομένη, σε μια τοποθεσία με πολλά νερά. Το 2002 πραγματοποιήθηκε σωστική ανασκαφή που αποκάλυψε θολωτό τάφο Υστεροελλαδικής ΙΙ-ΙΙΙ περιόδου. Ο τάφος είχε ήδη συληθεί από την αρχαιότητα. Ανακαλύφθηκαν ωστόσο λίγα από τα άλλοτε πλούσια κτερίσματά του: ψήφοι από φαγεντιανή και κορναλίνη, φυλλάρια χρυσού, αιχμή βέλους, σφραγιδόλιθος από ορεία κρύσταλλο και γραπτή μυκηναϊκή κεραμική. Σε μικρή απόσταση στα δυτικά του τάφου εντοπίστηκε ήδη από τη δεκαετία του 1960 και δεύτερος θολωτός τάφος, μικρότερων διαστάσεων, Υπομυκηναϊκής ή Πρωτογεωμετρικής περιόδου. (EL)
The village Platanovrysi (former Polaena) is situated close to the villages Handrinou and Aristomenes, at a site with plenty of water. In 2002 there took place a salvage excavation, which revealed a tholos tomb of the Late Helladic II-III peiod. The tomb had been looted in antiquity. However, there were discovered some of its lavish grave goods: beads made of faience and carnelian, little leaves of gold, an arrow head, a sealing gem made of rock crystal and painted Mycenaean pottery. At a small distance to the west of the tomb there had been discovered already in the 1960s a second tholos tomb, of smaller dimensions, dated to Late Helladic IIIC or to the early Geometric period. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


http://aristomenismessinios.blogspot.gr/2013/12/b (EN)
http://aristomenismessinios.blogspot.gr/2013/12/blog-post_2115.html (EN)

1600-1300 π.Χ. (EL)
1600-1300 B.C. (EN)

Διάμετρος 5,16μ., σωζόμενο ύψος 2,80μ. (EL)
Diameter 5.16 meters, height (preserved) 2.80 meters. (EN)

Πλατανόβρυση Χανδρινού (EL)
Platanovrysi, Chandrinos (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-06-23T08:58:09Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.