Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥστερορωμαϊκός λύχνος (EL)
Late Roman oil lamp (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Πήλινος λύχνος κατασκευασμένος σε μήτρα από το υστερορωμαϊκό νεκροταφείο του Αγ. Ονούφριου Μεθώνης. Φέρει ανάγλυφο διάκοσμο από μονή σειρά φύλλων ανάμεσα σε δύο σειρές στιγμών. Το ρύγχος καταλήγει σε ρομβοειδή σχηματισμό. Στο στόμιο υπάρχουν τρεις μικρές οπές, πέρα από το κεντρικό άνοιγμα. Το αρχικό σκουρόχρωμο επίχρισμα έχει ξεθωριάσει. (EL)
Clay oil lamp made in a mould, from the late Roman cemetery of Agios Onoufrios, Methoni. It is deorated in relief consisting of a single row of leaves among two rows of dots. Th pout ends up in a rhomboid formation. The mouth bears three little holes apaart from the central opening. The initial dark slip has faded. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα (EL)
Roman - Late antiquity Period (EN)

2015-06-25T15:58:24Z

Εικόνα

Πηλός, επίχρισμα (EL)
Clay, slip (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.