Χειρόγραφες σημειώσεις του Μπλέγκεν προς τον Μπέννετ σχετικά με τις πινακίδες της Πύλου

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Χειρόγραφες σημειώσεις του Μπλέγκεν προς τον Μπέννετ σχετικά με τις πινακίδες της Πύλου (EL)
Hand-written notes from Blegen to Bennet regarding the Pylos tablets (EN)

Καρλ Μπλέγκεν (EL)
Carl Blegen (EN)

Χειρόγραφες σημειώσεις του Μπλέγκεν προς τον Μπέννετ, μάλλον του 1953, όπου του γράφει πώς να αντιμετωπίζει το υλικό των πινακίδων που είχαν συγκεντρωθεί κατά τις ανασκαφικές περιόδους του 1939 και του 1952. (EL)
Hand-written notes by Blegen to Bennett, probably dating in 1953, where the former explains the latter how to treat the tablets which had been gathered from the excavations of 1939 an 1952. (EN)

Έγγραφο (EL)
Document (EN)

Έγγραφα (EL)
Documents (EN)


1953 (EL)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-06-28T14:16:18Z

Κείμενο/PDF

Αγγλική γλώσσα

Αρχείο Μπλέγκεν, Πανεπιστήμιο Σινσιννάτι (EL)
Blegen Archive, University of Cincinnati (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.