Αεροφωτογραφία του Παλαιόκαστρου ή Παλαιοναυαρίνου

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑεροφωτογραφία του Παλαιόκαστρου ή Παλαιοναυαρίνου (EL)
Aerophotography of Palaeokastro or Palaeonavarino (EN)

Κάστρο της Γιάλοβας (EL)
Castle of Yalova (EN)

Νικολά ντε Σαιντ Ομέρ (EL)
Nicholas de Saint'Omer (EN)

Το Παλαιόκαστρο ή Παλαιοναυαρίνο ή Κάστρο της Γιάλοβας κτίστηκε στην κορυφή του ακρωτηρίου Κορυφάσιο από τον Νικολά ντε Σαιντ Ομέρ το 1278. Για την οικοδόμησή του χρησιμοποιήθηκε μεγάλο μέρος από το οικοδομικό υλικό της κλασικής Πύλου, που ήταν κτισμένη στην ίδια τοποθεσία. Το κάστρο ήταν σε πλήρη χρήση ως το τέλος του 16ου αιώνα, όταν σταδιακά εγκαταλείφθηκε εξαιτίας της ανοικοδόμησης του ισχυρότερου κάστρου του Ναυαρίνου (Νιόκαστρου). (EL)
Palaeokastron or Palaeonavarino or Castle of Yalova was built on the top of capa Koryphasion by Nicholas de Saint'Omer in 1278. Large part of the building material of classical Pylos, which was built in the same region, has been reused for the construction of the castle. It was in full use until the end of the 16th century, when it was gradually abandoned due to the construction of the sturdier castle of Navaino (Niokastro). (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)


Aaron D. Wolpert, "The fortress of Anavarin-i Atik" στο F. Zarinebaf, J. Bennet, J.L. Davis. A Historical and Economic Geography of Ottoman Greece: The Southwestern Morea in the 18th Century. The American School of Classical Studies at Athens, 2005, Σελ.223–240. (EL)
aron D. Wolpert, "The fortress of Anavarin-i Atik" στο F. Zarinebaf, J. Bennet, J.L. Davis. A Historical and Economic Geography of Ottoman Greece: The Southwestern Morea in the 18th Century. The American School of Classical Studies at Athens, 2005, pp.223–240. (EN)

1278 (EL)

Φράγκικη- Ενετική Περίοδος (EL)
Frankish - Venetian Period (EN)

2015-06-28T20:32:55Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.