Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝόμισμα Κορώνης (EL)
Coin of Korone (EN)

Νομισματοκοπείο Κορώνης (EL)
Korone mint (EN)

Αργυρό τριώβολο του νομισματοκοπείου της Κορώνης. Στην εμπρόσθια όψη εικονίζεται κεφαλή Αθηνάς, ενώ στον οπισθότυπο εικονίζεται ένα τσαμπί σταφύλι μέσα σε στεφάνι. (EL)
Silver triobolon from the mint of Korone. On the front side is depicted the head of Athena whereas the rear side depicts a grape within a wreath. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Μεταλλοτεχνία (EL)
Metallurgy (EN)


220-182 π.Χ. (EL)
220-182 B.C. (EN)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)

2015-06-29T18:42:51Z

Εικόνα

άργυρος (EL)
silver (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.