Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοTριφυλλόσχημη οινοχόη (EL)
Wine-jug with a trifle-shaped mouth (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Πήλινη οινοχόη με τριφυλλόσχημο στόμιο από τον τάφο 3 του ελληνιστικού τύμβου των Αθλητών στην Τσοπανη Ράχη. Φέρει ραδινή λαβή και, από το σημείο όπου η λαβή ενώνεται με το σώμα και κάτω διακοσμείται με κάθετες γραμμές χτενωτής διακόσμησης. (EL)
Clay wine jug with a trifle-shaped mouth from tomb 3 of the Hellenistic tumulus of the Athletes at Tsopani Rachi. It bears a slender handle and from the point where the handle joins the body it bears vertical lines of "combed" decoration. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


2ος αι. π.Χ. (EL)
2nd c. B.C. (EN)

Τσοπάνη Ράχη (EL)
Tsopani Rachi (EN)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)

2015-06-29T20:05:10Z

Εικόνα

πηλός (EL)
clay (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.