Πήλινο πινάκιο με διακόσμηση

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠήλινο πινάκιο με διακόσμηση (EL)
Clay plate with decoration (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Πήλινο πινάκιο από τον ελληνιστικό τύμβο των Αθλητών στην Τσοπάνη Ράχη. Φέρει σκουρόχρωμο επίχρισμα και περιμετρικά το χείλος είναι διακοσμημένο από διάχωρα μέσα στα οποία αναπτύσσονται δαιδαλοειδή σχήματα. (EL)
Clay plate from the Hellenistic tumulus of the Athletes at Tsopani Rachi. It bears a dark-coloured pigment and the rim bears a decoration consisting of squares in which are traced daedalic patterns. (EN)

Κτέρισμα (EL)
Grave good (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


2ος αι. π.Χ. (EL)
2nd century B.C. (EN)

Τσοπάνη Ράχη (EL)
Tsopani Rachi (EN)

Ελληνιστική Περίοδος (EL)
Hellenistic Period (EN)

2015-06-29T20:20:17Z

Εικόνα

πηλός, χρωστική (EL)
clay, pigment (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.