Δίωτη κύλικα με πόδι με ίχνη επικασσιτέρωσης

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔίωτη κύλικα με πόδι με ίχνη επικασσιτέρωσης (EL)
Two-handled stemmed cylix, with traces of tin on the surface (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Κύλικα με πόδι και δύο χαμηλές κάθετες λαβές, από τη σκευοθήκη 60 του ανακτόρου. Φέρει ίχνη επικασσιτέρωσης. (EL)
Stemmed cylix with two low vertical handles from pantry 60 of the Palace of Nestor. It bears traces of tin. (EN)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)

Κεραμική (EL)
Pottery (EN)


Blegen, C. et.al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, I.2, Princeton 1966 (EL)
Blegen, C. et.al., The Palace of Nestor at Pylos in Western Messenia, I.2, Princeton 1966 (EN)

περ. 1200 π.Χ. (EL)
ca.1200 B.C. (EN)

Ανάκτορο Νέστορα, αρχείο (δωμάτια 7-8) (EL)
Palace of Nestor, archive (rooms 7-8) (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-07-06T09:45:16Z

Τρισδιάστατο μοντέλο

πηλός, κασσίτερος (EL)
clay, tin (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.