Τhe aqueduct at Niokastro before its restoration

 

This item is provided by the institution :
The Ephorate of Antiquities of Messinia

Repository :
Digital Pylia

see the original item page
The hyperlink to the item page in the institutional repository is temporally not available due to maintenance works in the repository’s web site*
download the main file
from the Preservation Service of EKT.
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
share


Το υδραγωγείο στο Νιόκαστρο πριν την αποκατάστασή του (EL)
Τhe aqueduct at Niokastro before its restoration (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Το Υδραγωγείο της Πύλου κτίστηκε τον 16ο αιώνα για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ύδρευσης στο Νιόκαστρο. Μετέφερε νερό από τις θέσεις Παλιό Νερό και Κουμπέ (κοντά στο Χανδρινό), διακλαδιζόμενο σε δύο. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα δημόσια έργα της οθωμανικής διοίκησης στη Μεσσηνία. Για χρόνια είχε μείνει παραμελημένο, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία του 1968. (EL)
The Aqueduct of Pylos was built in the 16th century in order to provide Niokastro with fresh water. It carried water from the sites Palio Nero and Kubbe (close to Handrinos), forming two branches. It is one of the most important publi works of the Ottoman government in Messenia. For years it was neglected, as is evident from the picture, dating in 1968. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19797 (EL)
http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19797 (EN)

Μνημείου 16ος αι, Φωτογραφίας 1968 (EL)
Monument 16th c., Photograph 1968 (EN)

Πύλος, Θολωτός τάφος Βλαχόπουλου (EL)
Pylos, Tholos tomb of Vlachopoulo (EN)

Οθωμανική Περίοδος (EL)
Ottoman Period (EN)

2015-06-04T06:58:13Z

Image

No linguistic content

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)