Το εσωτερικό του θολωτού τάφου IV στον Επάνω Εγκλιανό

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Αποθετήριο :
Ψηφιακή Πυλία

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο εσωτερικό του θολωτού τάφου IV στον Επάνω Εγκλιανό (EL)
The interior of the tholos tomb IV at Epano Englianos (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)

Ο θολωτός τάφος IV ανασκάφηκε από τον Lord William Taylour και αναστηλώθηκε το 1957. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ένας μεγάλος λάκκος προορισμένος για ταφές και ένας κτιστός τάφος στον τύπο της σαρκοφάγου. Ο τάφος είχε συληθεί ήδη από την αρχαιότητα, οπότε τα κτερίσματα που βρέθηκαν ήταν ελάχιστα, περιλάμβαναν όμως μια χρυσή βασιλική σφραγίδα με παράσταση γρύπα, 4 χρυσές γλαύκες και, το σημαντικότερο εύρημα, ένα χρυσό δαχτυλίδι με απεικόνιση ιερού κορυφής Μινωικού τύπου. (EL)
The tholos tomb IV was excavated by Lord William Taylour and was restored in 1957. In the tholos was discovered a large burial pit and a built grave, like a sarcophagus. The tomb had been already looted in antiquity, so the grave goods were few and far between. Thefinds comprised a golden royal sealing with a griffin, four golden owls, and a golden ring with a depiction of a Minoan summit sanctuary, probably the most important find of all. (EN)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)


Blegen, C., Rawson, M. Taylour, W. Et al, The Palace of Nestor in Western Messenia,v. III, Princeton University Press for the University of Cincinnati, 1973 (EL)
Blegen, C., Rawson, M. Taylour, W. Et al, The Palace of Nestor in Western Messenia,v. III, Princeton University Press for the University of Cincinnati, 1973 (EN)

1600-1400 π.Χ. (EL)
1600-1400 B.C. (EN)

Επάνω Εγκλιανός (EL)
Epano Englianos (EN)

Ύστεροελλαδική Περίοδος (EL)
Late Helladic Period (EN)

2015-06-23T09:07:42Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (EL)
Ephorate of Antiquities of Messenia (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.