Αναμνηστικό μετάλλιο για την πεντηκονταετηρίδα του Εθνικού Πανεπιστημίου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
Rights Reserved - Free Access

Rights Reserved (in copyright) - Free Access
shareMedal (EN)


1887 (EN)
Αναμνηστικό μετάλλιο για την πεντηκονταετηρίδα του Εθνικού Πανεπιστημίου (EL)

Boersch A. (EN)

Αναμνηστικό Μετάλλιο για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1887) Έργο Boersch. Κράμα χαλκού. Επίκρουστο. (EL)
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)
Inventory number 2083-.2083-. (EN)Ιστορική & Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (EIM) (EL)
Historical and Ethnological Society of Greece (EN)

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)


2009-11-09T00:00:00.000+02:00

1887

Image

No linguistic information

Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 4.0
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)