Στολή του ανώτερου αξιωματικού του Σώματος του Μηχανικού, Ιωάννη Τζαβέλλα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
Rights Reserved - Free Access

Rights Reserved (in copyright) - Free Access
share

1863 - 1913 (EN)
Στολή του ανώτερου αξιωματικού του Σώματος του Μηχανικού, Ιωάννη Τζαβέλλα (EL)


Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)
Στολή υπασπιστού εποχής Γεωργίου Α' του ανώτερου αξιωματικού του Σώματος του Μηχανικού, Ιωάννη Τζαβέλλα. (EL)
Inventory number 3936-.3936-. (EN)Ιστορική & Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (EIM) (EL)
Historical and Ethnological Society of Greece (EN)

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)


2009-11-09T00:00:00.000+02:00

1863/1913

Image

No linguistic information

Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 4.0
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)