Οικία Απ. Κωνσταντινίδη, Ζαγορά Πηλίου

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1939 (EL)
Οικία Απ. Κωνσταντινίδη, Ζαγορά Πηλίου


Inventory number 13103-ΖΑΓ/1/313103-ΖΑΓ/1/3
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Ζαγορά Πηλίου, οικία Απ. Κωνσταντινίδη. Αρχιτεκτονικό σχέδιο, ντουλάπι, για τον Σύλλογο Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, 1939



Ιστορική & Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (EIM) (EL)
Historical and Ethnological Society of Greece (EN)

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο


2009-11-09T00:00:00.000+02:00


1939

Εικόνα

0,45 x 0,25 m

Μη λεκτικό περιεχόμενο



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.