Αναμνηστικό μετάλλιο της απόβασης των συμμάχων στη Θεσσαλονίκη (1915)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1919 (EL)
Αναμνηστικό μετάλλιο της απόβασης των συμμάχων στη Θεσσαλονίκη (1915) (EL)

Varenne H. (EN)

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)
Αναμνηστικό Μετάλλιο για τη συμμαχική απόβαση στη Θεσσαλονίκη το 1915 κατά την διάρκεια του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου Έργο Varenne H. Κράμα χαλκού. Επίκρουστο (1919). (EL)
Inventory number 14300-.14300-. (EN)Ιστορική & Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (EIM) (EL)
Historical and Ethnological Society of Greece (EN)

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (EL)


2009-11-09T00:00:00.000+02:00

1919

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 4.0
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.