Πρόσφυγες με παιδιά έξω από τον Δημοτικό κήπο περιμένουν την εγκατάστασή τους.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1914 - 1918 (EL)
Πρόσφυγες με παιδιά έξω από τον Δημοτικό κήπο περιμένουν την εγκατάστασή τους. (EL)
Refugees with children outside the Municipal Public Garden waiting to be provided with lodging (EN)

Πρόσφυγες αναμένοντες εγκατάστασιν έξωθεν Δημοτ. Κήπου.

Αντωνίου, Ι. Π. (Φωτογραφείο Ακρόπολις) Μυτιλήνη (EL)
Antoniou, Ioannis Photo Studio Acropolis) Mytilene (EN)

Ιδιόχειρη αφιέρωση: Τω εξοχωτάτω Κυρίω Κυρίω Σιμ. Σίμω Υπουργώ της Περιθάλψεως κ.λ.π. κ.λ.π. εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης Και εντολήν Ο Πρόεδρος των ανά την Μυτιλήνην Προσφύγων. Εν Μυτιλήνη τη 15η Οκτωβρίου 1918. Ν. Αμμανίτης. (EL)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
Φώτο/Λευκώματα (EL)

ΑΙΓΑΙΟ, ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ (EL)
ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (EL)
ΠΑΙΔΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (EL)
WELLFARE STATE (EN)
AEGEAN, ISLANDS OF (EN)

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (EL)
Cultural Foundation of the National Bank, (EN)

SIMOS, SPYRIDON
ΣΙΜΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΕΥΚΩΜΑ

18

Μυτιλήνη (EL)

1914-1918

Εικόνα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.