Ομάδα προσφύγων στο δρόμο για τη δουλειά.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1914 - 1918 (EL)
Ομάδα προσφύγων στο δρόμο για τη δουλειά. (EL)
Team of refugees on the way to work. (EN)

Πρόσφυγες, εξερχόμενοι προς εργασίαν.

Αντωνίου, Ι. Π. (Φωτογραφείο Ακρόπολις) Μυτιλήνη (EL)
Antoniou, Ioannis Photo Studio Acropolis) Mytilene (EN)

Ιδιόχειρη αφιέρωση: Τω εξοχωτάτω Κυρίω Κυρίω Σιμ. Σίμω Υπουργώ της Περιθάλψεως κ.λ.π. κ.λ.π. εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης Και εντολήν Ο Πρόεδρος των ανά την Μυτιλήνην Προσφύγων. Εν Μυτιλήνη τη 15η Οκτωβρίου 1918. Ν. Αμμανίτης. (EL)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
Φώτο/Λευκώματα (EL)

ΑΙΓΑΙΟ, ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ (EL)
ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (EL)
ΠΑΙΔΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (EL)
WELLFARE STATE (EN)
AEGEAN, ISLANDS OF (EN)

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (EL)
Cultural Foundation of the National Bank, (EN)

SIMOS, SPYRIDON
ΣΙΜΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΕΥΚΩΜΑ

18

Μυτιλήνη (EL)

1914-1918

Εικόνα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.