Μικροκαταστήματα προσφύγων οικοδομηθέντα από τους ίδιους στο βόρειο τμήμα της πόλεως.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
Κατοχυρωμένα δικαιώματα - Ελεύθερη πρόσβαση

Κατοχυρωμένα δικαιώματα (in copyright) - Ελεύθερη πρόσβαση
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1914 - 1918 (EL)
Μικροκαταστήματα προσφύγων οικοδομηθέντα από τους ίδιους στο βόρειο τμήμα της πόλεως. (EL)
Small shops belonging to refugees, constructed by them at the northern part of town. (EN)

Μικροκαταστήματα προσφύγων οικοδομηθέντα υπ' αυτών των ιδίων εις το βόρειον μέρος της πόλεως.

Αντωνίου, Ι. Π. (Φωτογραφείο Ακρόπολις) Μυτιλήνη (EL)
Antoniou, Ioannis Photo Studio Acropolis) Mytilene (EN)

Ιδιόχειρη αφιέρωση: Τω εξοχωτάτω Κυρίω Κυρίω Σιμ. Σίμω Υπουργώ της Περιθάλψεως κ.λ.π. κ.λ.π. εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης Και εντολήν Ο Πρόεδρος των ανά την Μυτιλήνην Προσφύγων. Εν Μυτιλήνη τη 15η Οκτωβρίου 1918. Ν. Αμμανίτης. (EL)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
Φώτο/Λευκώματα (EL)

ΑΙΓΑΙΟ, ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ (EL)
ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (EL)
ΠΑΙΔΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (EL)
WELLFARE STATE (EN)
AEGEAN, ISLANDS OF (EN)

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (EL)
Cultural Foundation of the National Bank, (EN)

SIMOS, SPYRIDON
ΣΙΜΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΕΥΚΩΜΑ

18

Μυτιλήνη (EL)

1914-1918

Εικόνα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.