Ανατολική Ταπητουργία Ανώνυμος Εταιρία, 25 μετοχές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1924 (EL)
Ανατολική Ταπητουργία Ανώνυμος Εταιρία, 25 μετοχές (EL)
Eastern Carpet Factory S.A., 25 stocks (EN)

Εφήμερα (EL)
Μετοχή (EL)

ΕΦΗΜΕΡΑ, 20ός αιώνας (EL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (EL)
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (EL)
ΜΕΤΟΧΕΣ (EL)
TEXTILE INDUSTRY (EN)
STOCKS (EN)
ECONOMY (EN)

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)- Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ) (EL)
Hellenic Literary and Historical Archive - Cultural Foundation of the National Bank Of Greece (EN)

1924

Εικόνα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.