Οθωμανοί πρόσφυγες εν Θεσσαλονίκη.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη Χρήση
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟθωμανοί πρόσφυγες εν Θεσσαλονίκη. (EL)

Réfugiés Musulmans à Salonique.

1910 δεκαετία (EL)

Καρτ ποσταλ (EL)
Φωτογραφία (EL)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (EL)
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (EL)

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (EL)
Cultural Foundation of the National Bank, (EN)

Σονίδης, Δ. (Sonidis, D.) Θεσσαλονίκη (EL)

Εικόνα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.