Επιτύμβιο ανάγλυφο

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


480 - 323 π.Χ. (EL)
Επιτύμβιο ανάγλυφο (EL)
Grave relief (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Τμήμα εξ επιτυμβίου αναγλύφου «Χωματερής» Βενέτα. (EL)
Φ. Σταυρόπουλλος, Ανασκαφαί Αρχαίας Ακαδημείας, ΠΑΕ 1963, πίν. 8α. (EL)
Part of a grave relief from Venetas 'dump'. (EN)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


κλασική (EL)
Classical (EN)

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.