Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr Μάθετε περισσότερα Δηλώστε ενδιαφέρον

Χωρίς τίτλο

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον Φορέα :
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

μέσα από το αποθετήριο :
Αποθετήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του Φορέα * .
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου * .
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριο

  *

Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


480 - 323 π.Χ. (EL)
Χωρίς τίτλο (EL)
(EN) TR2. Wall 3. Detail showing cuttings in Classical threshold block reused as door jamb. View from NE. (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

(EN) TR2. Wall 3. Detail showing cuttings in Classical threshold block reused as door jamb. View from NE. (EN)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

A. Cambitoglou – J. K. Papadopoulos – O. Tudor-Jones (επιμ.), Torone I The excavations of 1975, 1976, and 1978, ΒΑΕ 208, (Athens 2001), pl. 46f. (EL)


Εικόνα

Ελληνικά