Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr Μάθετε περισσότερα Δηλώστε ενδιαφέρον

Βωμός

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον Φορέα :
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

μέσα από το αποθετήριο :
Αποθετήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του Φορέα * .
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου * .
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριο

  *

Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


480 - 323 π.Χ. (EL)
Βωμός (EL)
Cylindrical shrine (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Τρία συνανήκοντα τεμάχια εκ του μαρμαρίνου κυλινδρικού βωμού. (EL)
ΕΡΓΟΝ 1962,σ. 34, εικ.43 (EL)
Three fragments from the marble cylindrical shrine. (EN)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


Κλασική περίοδος (EL)
Classical period (EN)

Εικόνα

Ελληνικά