Λεκάνες

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1600 - 1000 π.Χ. (EL)
spouted conical bowls
Λεκάνες

Άγνωστος δημιουργός

Λεκάναι ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνων εκ του τάφου 31 (857, 859).
Θ. Σπυρόπουλος, Ανασκαφή μυκηναϊκού νεκροταφείου Τανάγρας, ΠΑΕ 1970, Πίν. 43 γ
Tomb 31. LH IIIB spouted conical bowls (nos 857, 859).
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


Mycenaean period
Μυκηναϊκή περίοδος

1970

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.