Φρέαρ

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


480 - 323 π.Χ. (EL)
Φρέαρ (EL)
Well (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Το φρέαρ Γ΄ μετά του περιστομίου του. (EL)
Well Γ΄ and its drawing hole. (EL)
Φ. Σταυρόπουλλος, Ανασκαφαί Αρχαίας Ακαδημείας, ΠΑΕ 1961, πίν. 5β. (EL)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


κλασική (4ος αι.π.χ. ) (EL)
Classic (4th c. BC?) (EN)

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.