Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr Μάθετε περισσότερα Δηλώστε ενδιαφέρον

Φρέαρ

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον Φορέα :
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

μέσα από το αποθετήριο :
Αποθετήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του Φορέα * .
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου * .
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριο

  *

Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


480 - 323 π.Χ. (EL)
Φρέαρ (EL)
Well (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Το φρέαρ Γ΄ μετά του περιστομίου του. (EL)
Well Γ΄ and its drawing hole. (EL)
Φ. Σταυρόπουλλος, Ανασκαφαί Αρχαίας Ακαδημείας, ΠΑΕ 1961, πίν. 5β. (EL)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


κλασική (4ος αι.π.χ. ) (EL)
Classic (4th c. BC?) (EN)

Εικόνα

Ελληνικά