Κεραμεική σκοτεινών χρόνων από την παλαιά ανασκαφή στο τείχος Α.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1050 - 700 π.Χ. (EL)
Κεραμεική σκοτεινών χρόνων από την παλαιά ανασκαφή στο τείχος Α. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Κεραμεική σκοτεινών χρόνων από την παλαιά ανασκαφή στο τείχος Α. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Ν. Κούρου, Ανασκαφές στο Ξώμπουργο Τήνου, ΠΑΕ 1996, πίν. 118β. (EL)

Τήνος (EL)

1996

Εικόνα

Ελληνικά

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.