Άποψη της στρωματογραφίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1600 - 900 π.Χ. (EL)
Άποψη της στρωματογραφίας. (EL)
View of the stratigraphy. (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Δημήτριος Ρ. Θεοχάρης, Ανασκαφαί εν Ιωλκώ, ΠΑΕ 1961, Πίν. 18α. (EL)
Άποψις του ΒΑ. τμήματος της ανασκαφής. (EL)
View of the NE part of the excavation field. (EN)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


Πρωτογεωμετρική και Μυκηναϊκή περίοδος (EL)
Protogeometric and Mycenean period (EN)

Εικόνα

Ελληνικά

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.